Romerike Unge Strykere eller ROMUS er et stryketilbud for barn og unge på Romerike.

Kontakt info:

Magne  tlf 924 85 128
Kristina tlf 952 49 829
Kristin tlf 959 21 323
Milutin tlf 957 99 515
Tine tlf 995 12 889 epost : tine@audiens.no

Romus kto.:1286.45.60049